กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เทอม ๒

วันที่ 8 ม.ค. 2563
 

 
     กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ๒๕๖๓ เทอม ๒ ได้แก่ ภาษอังกฤษ จีนกลาง ลาว และเวียนนาม เพื่อให้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะเน้นการฝึกทักษะสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีจากบทเพลง เรื่องเล่า นิทานท้องถิ่น รวมทั้งการสอนมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศในอาเซียนด้วย
 
     กำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจต้องมีอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป พร้อมเข้าอบรมทุกครั้งโดยไม่ขาดเรียน
 
     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สมัครทางออนไลน์ผ่าน QR Code เท่านั้น รับจำนวนจำกัด คลาสละ ๖๐ ท่าน
 
     เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเรียนรู้ศิลปะการแสดง โทร ๐๒ ๒๔๗ ๗๗๒๘ ต่อ ๔๑๙๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)