กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ "จุดประกายศิลป์-สร้างสรรค์งานศิลป์กันศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

วันที่ 17 พ.ค. 2559

          กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ จุดประกายศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภายใต้โครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย นายยรรยง โอฬาระชิน นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และนางวรรณี ชัชวาลทิพากร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)