กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
WING OF DREAM “ด้วยปีกแห่งรัก บินให้ไกล ไปให้ถึง”

วันที่ 22 พ.ค. 2559

 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน จัดงาน แสดงศักยภาพตัวแทนเยาวชนไทยด้านนาฏศิลป์ การขับร้อง การขับร้องประสานเสียง ดนตรีสากล WING OF DREAM "ด้วยปีกแห่งรัก บินให้ไกล ไปให้ถึง” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการ ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ "ร้องรำทำเพลง” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง และศิลปินต่างๆ ได้มีเวทีสร้างสรรค์ และแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและเทคนิคการแสดงรวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
 
          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย ด้านนาฏศิลป์ การขับร้อง การขับร้องประสานเสียง ดนตรีสากล โดยการแสดงที่นำมาให้ชม อาทิ รำถวายพระพร ๔ ภาค กับบทเพลงเทิดไท้องค์ราชันย์ พสกไทยสุขสันต์ ใต้ร่มพระบารมี หนุมานชาญสมร ศิลป์ศรนารี (ตอนจับนาง) หุ่นเล็กเยาวชนจิ๋ว นาฏศิลป์ ชุด มโนราห์บูชายันต์ เกษตรสินแผ่นดินสยาม พระแม่ไหมไทย การแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนไทยฯ Mini Concert "WING OF DREAM” เป็นต้น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยังคงเอกลักษณ์สวยงาม ถ่ายทอดผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักและหลงใหลในนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการธำรงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่กับชาติสืบไป ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ ได้แก่ Thai Festival ณ ประเทศเดนมาร์ก Thai Week ณ ประเทศแคนนาดา ศิลปะนานาชาติ ณ Setochi Trinale ๒๐๑๖ ณ เกาะ SENTOCHI ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยจะไปแข่งขันประสานเสียงชิงแชมป์โลก ณ เมือง โซซิ สหพัธรัฐรัสเซีย ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)