กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดโบราณบ้านสาขลา ต้นแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

วันที่ 21 พ.ค. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ เปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดโบราณบ้านสาขลา ในงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และห่มผ้าองค์พระปรางค์เอนวัดสาขลา เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรายได้อย่างยั่งยืน

 
          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดโบราณบ้านสาขลา ในงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และห่มผ้าองค์พระปรางค์เอนวัดสาขลา โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัด คณะผู้บริหารและประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า "สวธ.จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆของประเทศให้เป็นเวทีต้นแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ทั้งในด้านเจ้าของวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย และผู้มาร่วมงานได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป”
 
          ตลาดโบราณบ้านสาขลา เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจทุกระดับในสังคม ชุมชนได้มีโอกาสแสดงสาธิต ผลิตและจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกิดรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัดสาขลาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยภายในวัดจะมีพระปรางค์เอียง สมัยอยุธยา หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสาขลาให้เรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้วัดสาขลาจะมีการจัดงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และห่มผ้าองค์พระปรางค์เอนเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดหลังวันวิสาขบูชา ๑ วัน
          ผู้สนใจสามารถมาเยือน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ณ ถนนสายวัฒนธรรมตลาดโบราณบ้านสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้โดยจะเปิดเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)