กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นายสุข เพไพ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ถึงแก่กรรม

วันที่ 30 พ.ค. 2559
 
 
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นายสุข เพไพ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ) พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้ถึงแก่กรมเนื่องจากชราภาพ สิริรวมอายุ ๙๑ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ เวลา ๐๕.๒๐ น. ณ บ้านพักเลขที่ ๕๓๙/๑ ถนนอิสรภาพ ซอย ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ทายาทและลูกศิษย์ได้กำหนดรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (วัดน้อย) ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 
          นับเป็นการสูญเสียนักประดิษฐ์และครูผู้ที่มีความรู้ความสามารถในประดิษฐ์วัสดุของเล่นที่เป็นงานศิลปะพื้นบ้าน อาทิ หัวโขน ชฎา มงกุฎ เป็นต้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท”
 
          ประวัติศิลปินพอสังเขป
 
          นายสุข เพไพ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การช่างศิลปะ และการช่างฝีมือ) พุทธศักราช ๒๕๓๔ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่านเป็นผู้ประดิษฐ์วัสดุของเล่นที่เป็นงานศิลปะพื้นบ้านอาทิ หัวโขน ชฎา มงกุฎ ทำหัวกระดาษสำหรับเป็นของเด็กเล่น และสำหรับใช้แสดงระบำต่างๆ ทำของเด็กเล่นหลายประเภทที่ปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ ฯลฯ และเครื่องประดับต่างๆ ท่านได้ส่งเสริมงานด้านการประดิษฐ์ ได้ปรับปรุงพัฒนาฝีมือจนได้ระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด อีกทั้งได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจและเป็นวิทยากรสาธิตการทำหัวโขนแก่สถานที่ศึกษาทั่วไป
 
          นายสุข เพไพ เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีคุณธรรมดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ชื่อเดิมสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การช่างศิลปะ และการช่างฝีมือ) พุทธศักราช ๒๕๓๔ สามารถติดต่อต่อทายาท ได้ คุณเพชร เพไพ (บุตรชาย) ๐๘ ๕๐๒๒ ๙๘๙๓ หรือ คุณยุพยงค์ เพไพ (สะใภ้) ๐๘ ๑๖๔๑ ๖๙๖๑
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)