กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน”

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

     เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมาย นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกลุ่มติดตามประเมินผล จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าชมนิทรรศการฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ ๑
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)