กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัด “การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

วันที่ 11 ม.ค. 2559
 

          วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดแถลงข่าว "การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และรําลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบวันสิ้นพระชนม์ โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดร.ทวีเวท ศรีณรงค์ นักไวโอลินรับเชิญ และ Maestro Norman Huynh วาทยกร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องครึ่งวงกลม หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนาธรรมรู้สึกเป็น เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก็ร่วมกับสถาบันดนตรี จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่องานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงอุปถัมภ์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะทางด้านดนตรีคลาสสิค ในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรามีวงดุริยางค์เยาวชน ซึ่งเป็นการสานปฏิธานของพระองค์ท่านที่จะสืบสานให้ดนตรีคลาสสิคเผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป และในวันแสดงจริงได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธาน ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น.

           คอนเสิร์ตในครั้งนี้นําเสนอสุดยอดเพลงคลาสสิก Violin Concerto No.1 in A minor Op.99 ประพันธ์โดย Dmitri Shostakovich และ บทเพลงจากละครและภาพยนตร์อมตะ West Side Story - Symphonic Dances จากการประพั น ธ์ของ Leonard Bernstein โดยการบรรเลงของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galayani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra –PYO) ภายใต้การอํานวยเพลงของวาทยกรดาวรุ่งพุ่งแรงชาวอเมริกัน นอร์แมน ฮเว็น และศิลปินไวโอลินรับเชิญขวัญใจคนรุ่นใหม่ ดร.ทวีเวท ศรีณรงค์ (เป้ Vie Trio)

           บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือ PYO ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางดนตรีจํานวน 80 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากเยาวชนดนตรีกว่า 200 คน จากกว่า 20สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่วนวาทยกร นอร์แมน ฮเว็น เป็นคนอเมริกันรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยวาทยกรของ Portland Symphony Orchestra อันโด่งดัง ในขณะที่ดร.ทวีเวท ศรีณรงค์ มีดีกรีในการเป็นนักเรียนทุนดนตรีคลาสสิกคนแรกในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Royal Academy of Music กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

          ที่สําคัญคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ เปิดให้ เข้าชมฟรี อันเป็นการดําเนินรอยตามปรัชญาของสถาบันฯ ในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกและดนตรีที่มีคุณภาพให้เข้าถึงสาธารณชนให้ได้มากที่สุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-447-8597 ต่อ 111 หรือที่
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)