กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานของนางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง

วันที่ 6 มิ.ย. 2562
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)