กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เชิญสัมผัสประสบการณ์ดนตรี “Violin & Ensemble ครั้งที่ ๓”

วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ งานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ร้องรำทำเพลง” และ จัดการแสดง "Violin & Ensemble ครั้งที่ ๓” เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถการเล่นดนตรีสากล และเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินได้มีเวทีสร้างสรรค์ผลงานและแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ ส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม

          ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๐๐น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าชมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ คุณวรรณวิมล โทร. ๐๘๕-๐๖๗-๑๘๕๙ และ คุณวรางคณา โทร. ๐๘๕-๓๕๖-๒๖๔๖
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)