กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๘

วันที่ 5 ม.ค. 2559
 
 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา (Thai Art Council USA) และหอศิลป์ L.A. ARTCORE แห่งนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติ ระหว่างศิลปินไทยและกลุ่มศิลปินนานาชาติเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติอย่างกว้างขวาง

          ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๘ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เชิญศิลปินไทย ประกอบด้วย ฐาปนันดรศิลปิน และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๖ คนและศิลปินนานาชาติ กลุ่มประเทศอิตาลี และกลุ่มอเมริกัน จำนวน ๘ คน นำผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ และสื่อผสม มาร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถือเป็นเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานศิลปะสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป
 
ศิลปินที่มาร่วมแสดงประกอบด้วย
 
 
ศิลปินนานาชาติ ศิลปินไทย
ประเทศอิตาลี

๑. นายชวน หลีกภัย

ฐาปนันดรศิลปิน

๑. Ms.Carla Viparelli

๒. นายกมล ทัศนาญชลี

ศิลปินแห่งชาติ

๒. Mr.Davide Pontoriere

๓. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

ศิลปินแห่งชาติ

๓. Mr.Nicola Torcoli

๔. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

ศิลปินแห่งชาติ

๔. Ms.Emilia Castioni

๕. นายธงชัย รักปทุม

ศิลปินแห่งชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. นายปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปินแห่งชาติ

๕. Ms.Julienne Johnson

 

 

๖. Mr.Edem Elesh

 

 

๗. Ms.LindaKunik

 

 

๘. Mr.DonMcinney

 

 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)