กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นศิลปินแห่งชาติ ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินผู้เป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรม แบบประเพณี

วันที่ 8 พ.ค. 2562

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการสถาปัตยกรรมไทยสูญเสีย ศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) คือ นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่จากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่ออาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๓.๒๐ น. สิริอายุรวม ๙๖ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
     อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
     ด้านประวัติของนายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๔ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๕ ท่านเป็นศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไว้เป็นจำนวนมาก การเผยแพร่ผลงานจึงมีอยู่ทุกหนแห่งเป็นที่ประจักษ์ที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่าง เนื่องด้วย ครอบครัวของท่านประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นช่างในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ซึ่งมีความเป็นเลิศทางงานช่างด้านศิลปะสถาปัตยกรรมที่ฝีมือสูงเด่น ตลอดจนมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ทำให้ได้รับอิทธิพลและได้รับการสืบทอด สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นมรดกแก่อนุชนและแผ่นดินเป็นจำนวนมาก
 
     อาจารย์ประดิษฐ์ มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและตกแต่งเจดีย์ อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กำแพง ซุ้มประตู การเขียนลวดลายบนบานประตู ฝาผนัง แกะสลักหยวกตกแต่งจิตกาฐาน ฯลฯ ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ล้วนเป็นผลงานที่มีการพัฒนา การอนุรักษ์ การสืบสาน และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและของประเทศ เป็นที่ยอมรับในวงการช่างวิชาชีพและประชาชน เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังดำเนินรอยตาม เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๔
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)