กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญประชาชนร่วมเฉลิมฉลองชื่นชมมหกรรมการแสดงโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันที่ 3 เม.ย. 2562

     (๓ เม.ย. ๖๒ ) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน "โขน” ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อเผยแพร่คุณค่าสาระของโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่บูรณาการงานศิลป์ไทยหลายสาขา ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม และงานช่างฝีมือแขนงต่างๆ ผสมผสานขนบ จารีตประเพณี พิธีกรรมเข้าด้วยกัน จนสืบทอดเป็นหนึ่งในมหรสพประจำชาติ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า โขน จะนิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีที่มากจากเรื่อง รามายณะ ของประเทศอินเดีย และแพร่หลายจนเป็นวรรณคดีประจำชาติในประเทศภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีอิทธิพลถึงไซอิ๋วของจีนด้วย เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนไทยได้ร่วมกันภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขน และมีส่วนร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้ยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้จัดกิจกรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กิจกรรมการแสดงโขนกลางกรุง กิจกรรมสะสมตราประทับหัวโขน (โขน Walk Rally) กิจกรรมถ่ายภาพกับหัวโขนจำลองยักษ์ (โขนจำแลง) และพลาดไม่ได้กับมหกรรมการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ โขนกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงโขนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ การเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดนิทรรศการคุณค่าสาระและความสำคัญของโขน การสาธิตทำหัวโขน การแต่งหน้าและแต่งกายโขน การปักเครื่องโขน และยังมีศิลปินดารามากความสามารถและชื่นชอบในการแสดงโขนมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกด้วย
 
    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโขนสัญจร ๔ ภูมิภาค ที่จัดได้อย่างสวยงามอลังการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัดพระมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และยังมีการเผยแพร่สารคดีสั้นโขนวันละคำ ออกอากาศทุกวันทาง Workpoint TV ช่อง ๒๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. และเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/ รวมถึงการผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอน รามวตาร ที่เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 
     ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าชมมหกรรมการแสดงโขน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)