กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง" ดึงมรดกภูมิปัญญาช่างฝีมือเมืองเพชรบุรีต่อยอดสร้างรายได้

วันที่ 26 ก.พ. 2562

     วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการเพชรบุรีเมืองสกุลช่าง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และช่างฝีมือดั้งเดิมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานศิลปะของสกุลช่างเมืองเพชรบุรี ๕ ช่าง ประกอบด้วย ช่างทองเมืองเพชร ช่างเขียนลายผ้าโบราณ (ผ้าลายอย่าง) ช่างตอกกระดาษ ช่างเขียนลายโบราณ (ลายไทยโบราณ) และช่างแทงหยวก รวมถึงการสาธิตอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ข้าวแช่ น้ำตาลสด ข้าวผัดแดง –ผัดหมี่ และขนมหวานเมืองเพชร เป็นต้น
 
     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งรวมสกุลช่างฝีมือที่หลากหลาย มีผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในงานช่างแขนงต่างๆ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขับเคลื่อนงานดำเนินการและบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี สถาบันการศึกษา และสกุลช่างเมืองเพชร จัดทำแผนงานและแนวทางพัฒนาสกุลช่างเมืองเพชร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ งานปูนปั้น งานช่างทอง งานสลักไม้ งานแทงหยวก งานเขียนลายผ้าโบราณ งานเขียนลายรดน้ำ และงานจำหลักหนังใหญ่ โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักให้ชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของช่างฝีมือเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม การเสวนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กและเยาวชน การจัดพื้นที่สาธารณะแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน และการรวมตัวของศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่างอย่างแท้จริง
 
     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวต่อว่า โครงการเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่างเป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงการนำผลงานช่างฝีมือแต่ละแขนงมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ส่งผลดีต่อการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างสีสัน ความงดงามของศิลปะให้กับจังหวัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สภาวัฒนธรรม และศิลปินช่างเมืองเพชรบุรี จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่าง เช่นเดียวกับการประกาศเมืองแห่งศิลปะที่จังหวัดกระบี่ นครราชสีมา และเชียงราย เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมงานสกุลช่างอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน การพัฒนาฝีมือช่าง และต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างฝีมือ เพื่อผลักดันงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีสู่ระดับสากล ทั้งนี้ วธ.เห็นว่ามีอีกหลายจังหวัดที่มีศักยภาพ โดย วธ.พร้อมทำงานร่วมกับจังหวัดที่สนใจเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะหรือเมืองสกุลช่างต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)