กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทยสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมวัยเก๋า 60+ (Super Senior 60+)

วันที่ 8 ก.พ. 2562

     วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมวัยเก๋า 60+ (Super Senior 60+) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) โดยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย และให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
 
     กิจกรรมวัยเก๋า 60+ (Super Senior 60+) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นี้จัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม) ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ และการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกการใช้สมอง การขยับร่างกาย และการสร้างสุขภาพจิตที่ดี เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน มีกิจกรรมสัมพันธ์กับคนทุกวัย และมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง รวมทั้ง ได้เรียนรู้และช่วยสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยจัดกิจกรรมจำนวน ๙ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ ครั้ง อบรมครั้งละ ๓ ชั่วโมง กำหนดผู้เข้าอบรมครั้งละ ๔๐ คน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดอบรมในวันอังคาร - วันศุกร์ ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีหลักสูตรดังนี้
     (๑) การกีฬาภูมิปัญญาไทย : หมากรุกไทย
     (๒) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน : การนวดแผนไทย
     (๓) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน : ฤๅษีดัดตน
     (๔) ด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : โหราศาสตร์ไทย
     (๕) ด้านศิลปะการแสดง : ขับร้องประสานเสียง
     (๖) การแสดงความเคารพแบบไทย : มารยาทไทย
     (๗) ศิลปะป้องกันตัว : รำไทเก๊ก
     (๘) การกีฬาภูมิปัญญาไทย : มวยไทยเพื่อสุขภาพ
     (๙) กิจกรรม/การบรรยายพิเศษ
     (๑๐) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนระดับต้น จัดอบรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อาทิ ภาษามลายู เขมร ลาว เวียดนาม อังกฤษ และจีนกลาง
 
     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการเรียนได้ที่ www.culture.go.th และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook กิจกรรมวัยเก๋า 60+ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)