กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด – อ่าน - เขียน

วันที่ 10 ม.ค. 2562
 
           นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยสวธ.จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
           โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดาวโหลดแบบเสนอประวัติผลงาน ติดต่อได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม สวธ. เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๑๒ , ๑๒๒๒ ตามวัน เวลาราชการ (ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ศกนี้)
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)