กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
วธ.รณรงค์สร้างความเป็นไทย “ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 2 ม.ค. 2559
 
 
 
 
          เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานงานแถลงข่าวการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานในมิติวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ ในเรื่องของการรณรงค์ความเป็นไทย โดยเน้นการรณรงค์ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑.วิถีถิ่น วิถีไทย ๒.วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และ ๓.มรดกไทย มรดกโลก โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การจัดคาราวานรณรงค์ไปยังสถานศึกษา โดยนำกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน และเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น มารยาทไทย, ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๔ ภูมิภาค เช่น การสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์อัธยาศัยไมตรีในแบบไทย, การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอลำ โนรา สะล้อ ซอ ซึง ที่จะสอดแทรกเนื้อหาการแสดงออกถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทย
 
 
 
 
 
          รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ที่สำคัญได้มีการยกย่องหน่วยงาน องค์กร และบุคคล ที่เป็นต้นแบบในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว โดยในวันนี้ วธ. ได้เชิญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าสยามพารากอน นางสาวไทย รองนางสาวไทย และนักกีฬาทีมชาติ มาร่วมแถลงข่าวด้วย เนื่องจากหน่วยงาน และบุคคลเหล่านี้ จะเป็นภาคีร่วมในการรณรงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กร หน่วยงาน ประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชน ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ วธ. ยังได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย ภายใต้แนวคิดค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน ตามนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของรัฐบาล การรักษาวัฒนธรรมไทย การมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีแบบไทย ด้วยการยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ การเปิดตัว เพลงมรดกไทยสู่อาเซียน ซึ่งแต่งโดยแอ๊ด คาราบาว ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงการแสดงรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย โดยศิลปินสมาคมตลกแห่งประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความเอื้ออาทรขึ้นในสังคมไทย
 
 
 
          ด้านศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นในวันที่ ๙ มกราคม ที่จะถึงนี้ ว่า วธ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ซึ่งจัดกิจกรรมจำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ ๑.สนามเสือป่า ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การตอบปัญหา และเล่นเกมส์ เช่น กุ๊กน้อยชวนฝัน เด็กน้อยประลองปัญญา ๒.ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมต่าง คล้าย ใช่ เลย การเล่นของเล่นหรรษาอาเซียน เพื่อให้เด็กสัมผัสและทดลองเล่นของเล่นและการละเล่นต่างๆ ของอาเซียน ๓.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การละเล่นแบบไทยๆ ชมศิลปวัฒนธรรมไทย และการละเล่นพื้นบ้านอาเซียน เช่น ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องคุณทองแดง ของเล่นพื้นบ้านอาเซียน ๔.หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะนักแสดงของศิลปินแห่งชาติ นายไพรัช สังวริบุตร การแสดงจากคณะนักร้องลูกทุ่ง จากค่ายเพลงชื่อดัง ๕.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน สืบค้นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฝึกทักษะ นักโบราณคดีน้อย ๖.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ห่างไกล มีฐานกิจกรรม ฐานอาหารชาติพันธุ์ ฐานการละเล่นของชาติพันธุ์ ๗.หอภาพยนตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ จัดฉายภาพยนตร์ เรื่องมะหมาสี่ขาครับ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา
 
 
          นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมวันเด็กในส่วนภูมิภาคตามหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ทั้ง ๗๖ จังหวัด ทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรมยังสถานที่ดังกล่าว โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมของขวัญและของรางวัลไว้มากมาย พร้อมอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)