กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการแสดง “ดนตรีไร้พรมแดน Music Across Cultures"

วันที่ 29 ธ.ค. 2561

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายนายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานชมการแสดง มอบช่อดอกไม้และมอบเกียรติบัตรฯ ในการแสดง "ดนตรีไร้พรมแดน Music Across Cultures” ตามโครงการร้องรำ ทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)