กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” สืบสานศาสตร์และศิลป์พระราชา ๙ ด้าน ชมจิตรกรรมจากฝีพระหัตถ์จริง ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินมืออาชีพ ชมการสาธิต-แสดงทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ถุงผ้า "บอกรักพ่อ"

วันที่ 8 ธ.ค. 2561

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่ากิจกรรม "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนได้ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ด้วยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามพารากอน และเครือข่ายวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อน้อมนำพระอัจฉริยภาพขององค์ "อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรม และหัตถกรรม อันเป็นมรดกของแผ่นดินมาเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
 
          ในพิธีเปิดงานเริ่มด้วยการแสดงชุด ศิลป์ กวี คีตา รำลึกอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาขับขานกวีนิพนธ์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ การเดี่ยวขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ต่อด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงวีทรีโอ (Vie Trio) จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน ภายในงานยังมีนิทรรศการ "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพงานศิลป์ใน ๙ ด้าน เช่น ๑.สถาปัตยกรรม ๒.ศิลปะงานออกแบบฝีพระหัตถ์ ๓.หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ๔.ประติมากรรม ๕.จิตรกรรม (ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์จริง) ๖.การถ่ายภาพ ๗.วรรณศิลป์ ๘.วาทศิลป์ และ ๙.ดุริยางคศิลป์ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นแนวทางให้นักเรียน เยาวชน ได้ศึกษาความหมาย ความงดงามที่พระองค์สื่อสารถึงพสกนิกรในรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลาย
 
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตทางวัฒนธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำมรดกภูมิปัญญาของดีของกรุงเทพมหานคร มาให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ชมและเรียนรู้ การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัยโขนไทยสู่สากล การแสดงโขนเด็ก การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง พระมหาชนก การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงนาฏศิลป์ยุวชนไทย เทิดไท้อัครศิลปิน การแสดงเพลงพื้นบ้าน / เพลงเรือ โดยสมาคมเพลงพื้นบ้าน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ โดยดร.ภาธร ศรีกรานนท์ พร้อมคณะวงดนตรีสากล ในส่วนการสาธิตทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การทำหัวโขน การปักชุดโขนละคร ปูนปั้นพระมหาชนก การสาธิตหุ่นสายจอมทอง หุ่นสายและหุ่นกระบอก หุ่นสายเสมา ตุ๊กตารำไทย การเขียนลายเส้นสมุดข่อย การสาธิตลายรดน้ำ เครื่องประดับลงยาสี การเพ้นท์ผ้า และร่วมกิจกรรมทำถุงผ้า "บอกรักพ่อ" เป็นต้น
 
          ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าชมพระอัจฉริยภาพอัครศิลปิน ได้ระหว่างวันที่ ๘–๑๒ ธันวาคม ศกนี้ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ทางเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)