กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผูมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม "ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ 7 ธ.ค. 2561
 
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผูมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณไทย(จ่าทวี)แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว" ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)