กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศผลการสอบคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย พร้อมประกาศรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 29 พ.ย. 2561

         ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครเยาวชนไทย อายุ ๑๔-๒๕ ปี เพื่อทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
          ซึ่งการสอบคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๗๘ คน ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๗๐ คน ไม่มาทดสอบ ๘ คน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน ๔๕ คน
 
          เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบเพียง จำนวน ๔๕ คน ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวน คือ ๖๐ คน ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจการขับร้องประสานเสียงเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ชั้น ๓ อาคารช่างเทคนิค ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๓๐๖, ๔๓๐๗, ๔๓๐๘
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)