กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะนักแสดงเยาวชนไทย ๖ คณะ ๓๖๔ คน ชนะเลิศประกวดเวทีนานาชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจ-ชื่นชม เยาวชนไทยช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

วันที่ 31 ต.ค. 2561

          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำคณะนักแสดงเยาวชนไทย จำนวน ๖ คณะรวม ๓๖๔ คน ที่ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในเวทีนานาชาติและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเยี่ยมคารวะและรับโอวาท ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจแก่คณะนักแสดงเยาวชน ทั้ง๖ คณะ ที่ชนะการแข่งขันและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ขอฝากให้เยาวชน ใช้เวลาฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้เราจะชนะมาแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่าต่อเนื่อง ดีกว่านำเวลาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ เช่นการเล่นโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสม ต้องรู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย และตระหนักถึงการเลือกเสพข้อมูลที่เป็นประโยชน์รู้ว่าข้อมูลไหนเป็นจริงหรือเท็จ ส่วนตัวขอฝากความหวังให้เยาวชนให้ช่วยกันรักษา สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นต่อไป
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวรายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความสามารถและความสวยงามด้านศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนไทยออกสู่สายตานานาชาติ จึงได้มีการสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถ ไปประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ และได้รับรางวัลจากต่างประเทศ จำนวน ๖ คณะ รวม ๓๖๔ คน ประกอบด้วย
 
          ๑. คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู จำนวน ๓๙ คน ได้รับ ๓ เหรียญทอง จากเวทีแข่งขัน ขับร้องประสานเสียงนานาชาติ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ๒. คณะเยาวชน จากสมาคมเอทีโอดี เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน จำนวน ๓๖ คน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ATOD International Dance Awards ๒๐๑๘ เครือรัฐออสเตรเลีย ๓. สถาบัน CSTD ประจำประเทศไทย จำนวน ๑๒๒ คน ได้รับรางวัลชนะเลิศและเหรียญทอง จากการประกวด Asia Pacific Dance Competition สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๔. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๕ คน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลมนั่งบรรเลงนานาชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน ๖๕ คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลมนั่งบรรเลงนานาชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๖. ชมรมนาฏยบางกอก จำนวน ๓๗ คน ได้รับรางวัลแชมป์โลกประเภทการแสดงศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมที่สุดของโลก และรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยมที่สุดของโลก ในการประกวดแข่งขันหุ่นโลก หรือ World Puppet Carnival ๒๐๑๘ สหพันธรัฐรัสเซีย
 
          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักแสดงเยาวชนที่ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศพร้อมชมตัวอย่างจากคณะเยาวชนอีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)