กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดรับสมัครอบรมภาษาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 25 ต.ค. 2561
 

          กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายู เขมร ลาว เวียดนาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการอบรมภาษาโดยจะเน้นฝึกทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีจากบทเพลง เรื่องเล่านิทานท้องถิ่นรวมทั้งสอนมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศในอาเซียนด้วนน เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 
          สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : aseantcc@gmail.com หรือ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายนเป็นต้นไป ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๔๓๐๘
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)