กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเชิญชวนคนไทยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กับกิจกรรมใหญ่ “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” สัมผัสสุดยอดงานศิลป์ “อัครศิลปิน” ชม ๓ สุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย ภาพยนตร์ไทย-ละครโทรทัศน์ไทย-เพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙

วันที่ 9 ต.ค. 2561

          (๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” เชิญชวนประชาชนไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สัมผัสสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากพระองค์จะเป็นพระมหากษัตรย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกรของพระองค์แล้ว ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง เช่น จิตรกรรม ถ่ายภาพ ดนตรี วรรณศิลป์หัตถศิลป์ และอีกหลายด้าน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย อีกทั้ง พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ พระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องตลอด ๗๐ ปี แห่งรัชสมัย
 
          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงกำหนดจัดงาน "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๔ โซน ได้แก่
 
          โซน ๑ นิทรรศการ "อัครศิลปิน” ถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากหลายด้าน ที่แสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กว่าศิลปินทั้งปวง จำนวน ๙ ด้าน ได้แก่ พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม งาน หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เป็นต้น
 
          โซน ๒ นิทรรศการ "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ จากโครงการเผยแพร่สุดยอดภาพยนตร์ไทยทั้งหมด ๗๐ เรื่อง โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙” โดยเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๙ และมีการคัดเลือกภาพยนตร์มาฉายให้ประชาชนได้ชมฟรี ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ สยามพารากอน จำนวน ๑๐ เรื่อง ๑๐ วัน ได้แก่ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม รถไฟฟ้ามหานะเธอ พี่มากพระโขนง และคิดถึงวิทยา
 
          โซน ๓ นิทรรศการ "สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รวบรวมคัดสรรสุดยอดเพลงไทยที่ทรงคุณค่าสะท้อนช่วงเวลาอันรุ่งเรืองแห่งเสียงดนตรี ที่ศิลปินในวงการได้สร้างสรรค์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองและผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมี แบ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง ๑๐ เพลง และเพลงไทยสากล ๑๐ เพลง จาก ๓๙๘ เพลง
 
          และ โซนที่ ๔ นิทรรศการ "สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาล ๙” ที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในจำนวน ๑๘ เรื่อง จาก ๙๙ เรื่อง เช่น สี่แผ่นดิน ผู้ชนะสิบทิศ สายโลหิต คู่กรรม อยู่กับก๋ง ทองเนื้อเก้า ภายในงานจะมีการเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย เล่าขานตำนานละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม / "เล่น” อย่างไร จึงได้รางวัล "นักแสดงยอดเยี่ยม” ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม / คนละคร"สูงวัย”ทำไมยังเฟี้ยว ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม และในวันสุดท้าย ๒๑ ตุลาคม นี้ จะมีการเสวนา หัวข้อ ก้าวต่อไป ละครไทยในยุค ๔.๐ ซึ่งจะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างละครโทรทัศน์ไทย ประกอบด้วย ผู้กำกับละคร ศิลปินนักแสดง ระดับศิลปินแห่งชาติ เช่น สุประวัติ ปัทมสูต สรพงษ์ ชาตรี คเณศ เค้ามูลคดี และศิลปินเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมให้ความรู้ในงานละครโทรทัศน์ เช่น สยม สังวริบุตร อารีย์ นักดนตรี เมตตา รุ่งรัตน์ กนกวรรณ ด่านอุดม นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณศิริ กมลชนก เขมะโยธิน โกมล ฐิติ วรนุช วงษ์สวรรค์ พริมรตา เดชอุดม นพพล โกมารชุน เป็นต้น
 
          โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเข้าชมนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)