กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนไทยจำนวนมากเข้าชมงาน “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม สัมผัสงานศิลป์ “อัครศิลปิน” ชม ๓ สุดยอดศิลปะไทยในรัชสมัย “ภาพยนตร์ไทย-ละครโทรทัศน์-เพลงไทย” ระหว่าง ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 17 ต.ค. 2561

          (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. ผู้แทนศูนย์การค้าพารากอน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้อง นักแสดง และประชาชนจำนวนมากร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมสัมผัสสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย ชมสุดยอดภาพยนตร์ไทย ๑๐ เรื่อง ๑๐ วัน ฟรี เต็มอิ่มกับ ๓๙๘ สุดยอดเพลงลูกกรุง-ลูกทุ่ง พร้อมเปิดมุมมองกับเวทีเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ไทย เล่าขานตำนานละครพัฒนาการสู่ยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ศกนี้ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรม และหัตถกรรม และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” แด่พระองค์ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณและในฐานะที่พระองค์ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์แก่ศิลปินทั้งหลายด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” อันได้แก่ สุดยอดภาพยนตร์ไทย สุดยอดละครโทรทัศน์ไทย และสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ และเพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

          ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้อง นักแสดงอาวุโสและปัจจุบัน เข้าร่วมงาน อาทิ พิศมัย วิไลศักดิ์ สรพงษ์ ชาตรี เปี๊ยก โปสเตอร์ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ประยงค์ ชื่นเย็น พร้อมรับชมการแสดงชุดพิเศษโดยศิลปินแห่งชาติ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลงขลุ่ยเพลงเดือนเพ็ญ ต่อด้วยการแสดง "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” จากนั้นเป็นการขับร้องสุดยอดเพลง "เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป” โดยสุชาติ ชวางกูร ต่อด้วยเพลงประกอบละครโทรทัศน์ "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” โดยพิจิกา จิตตะปุตตะ และเพลงประกอบภาพยนตร์ "แฟนฉัน” โดยสุวีระ บุญรอด (คิว วงฟลัว) จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการ "อัครศิลปิน” ที่แสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดุริยางคศิลป์ เป็นต้น

          โดยงานสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ละครและบทเพลง ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ "อัครศิลปิน” นิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทย สุดยอดละครโทรทัศน์ไทย และสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับชม รับฟัง ได้เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานรักษาสุดยอดศิลปะไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดิน

          นอกจากนี้ ยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดศิลปะไทย ใน ๓ สาขา ประกอบด้วย

          นิทรรศการ "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ จากโครงการเผยแพร่สุดยอดภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 70 เรื่อง ที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9” ทุกเรื่องล้วนเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 9 และยังมีการคัดเลือกภาพยนตร์มาฉายให้ประชาชนได้ชมฟรี ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ สยามพารากอน จำนวน ๑๐ เรื่อง ๑๐ วัน ได้แก่ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม รถไฟฟ้ามหานะเธอ พี่มากพระโขนง และคิดถึงวิทยา ซึ่งทุกเรื่องได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมากจับจองที่นั่งเข้าชมจนเต็มครบทั้ง ๑๐ เรื่อง 

          นิทรรศการ "สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รวบรวมคัดสรรสุดยอดเพลงไทยที่ทรงคุณค่าสะท้อนช่วงเวลาอันรุ่งเรืองแห่งเสียงดนตรี ที่ศิลปินในวงการได้สร้างสรรค์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองและผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมี ประกอบด้วยเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล รวม ๓๙๘ เพลง โดยภายในโซนนิทรรศการสุดยอดเพลงไทยฯ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังสุดยอดเพลงที่ชื่นชอบได้ และพลาดไม่ได้กับความบันเทิงจากศิลปินนักแสดงที่จะมาขับกล่อมสุดยอดเพลงให้ฟังใน เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ของทุกวันที่จัดงาน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา คเณศ (รอง) เค้ามูลคดี พร้อมศิลปินน้องชื่อดัง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง สัญญา พรนารายณ์ วินัย พันธุรักษ์ ศิรินทรา นิยากร เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ดาวใจ ไพจิตร อุมาพร บัวพึ่ง วิชัย ปุลญะยันต์ น้ำตาล น้ำเพชร ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ ร่วมด้วยศิลปินจิตอาสาพลังแผ่นดิน อ้อม หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส มาริษา มลจังหรีด ป๊อก ปนัดสร นาครินทร์ ดีเจเฉลิมศักดิ์ อังศุพันธ์ รายการวิทยุ Like Station และนักร้องรุ่นใหม่ ปริศญา คูหามุข (ปอ AF 10) ศรสวรรค์ เกียรติสันติกุล อิสระพงศ์ ดอกยอ สรัญญา ประภาพร และ คณิตตา จิตต์เจริญ เป็นต้น

          และ นิทรรศการ "สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาล ๙” กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๙ เรื่อง เช่น สี่แผ่นดิน บ้านทรายทอง สายโลหิต คู่กรรม หุ่นไล่กา ทองเนื้อเก้า โดยภายในงานวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-14.30 น. จะมีการเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ ๔ หัวข้อ ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านละครโทรทัศน์ไทย ประกอบด้วย ผู้กำกับละคร ศิลปินนักแสดง ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมให้ความรู้งานละครโทรทัศน์ ดังนี้ วันที่ ๑๓ ตุลาคม เล่าขานตำนานละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ ๙ โดยอารีย์ นักดนตรี กนกวรรณ ด่านอุดม สยม สังวริบุตร และ ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล / วันที่ 14 ตุลาคม "เล่น” อย่างไร จึงได้รางวัล "นักแสดงยอดเยี่ยม” โดย นันทวัน เมฆใหญ่ กมลชนก เขมะโยธิน อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ดิลก ทองวัฒนา อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ / วันที่ ๒๐ ตุลาคม คนละคร"สูงวัย”ทำไมยังเฟี้ยว โดยประสาท ทองอร่าม มยุรา เศวตศิลา อภิสรา เกิดชูชื่น และในวันสุดท้าย ๒๑ ตุลาคม นี้ จะมีการเสวนา หัวข้อ ก้าวต่อไป ละครไทยในยุค 4.0 โดย จิตรลดา ดิษยนันท์ ตะวัน จารุจินดา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ดำเนินการเสวนาโดยวิไลวรรณ จงวิไลเกษม เป็นต้น พลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพ interactive กับฉากละครเรื่องดัง คู่กรรม บ้านทรายทอง และคุณชายพุฒิพัตร อีกด้วย 

          โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และสามารถเข้าชมนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” พร้อมสัมผัสกับ ๓ สุดยอดงานศิลปะไทยในรัชสมัย ได้ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)