กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ 18 ก.ย. 2561

          นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าว เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ให้ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินฯ มาเป็นประธานทอดพระเนตรในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          โดยรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว จะบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ด้วยวงขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย เครื่องดนตรีจำนวนกว่า ๒๐ ชิ้น ร่วมกับวงดนตรีไทย จะพาคุณย้อนสู่วันวานอันงดงามด้วยสุดยอดแห่งบท เพลงสุนทราภรณ์หลากหลายแนว รวมถึงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ อาทิ ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น และเพลง สิรินธร นอกจากนี้ ยังมีพิเศษบทเพลงอัญเชิญคำร้องจากบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ อาทิ สาสน์รักและดวงใจ เพลงรักยอดนิยม อาทิ คิดถึง ดำเนินทราย และพรานทะเล เพลงประกอบละคร อาทิ จ้าวไม่มีศาล และใต้ร่มลุลี และเพลงรำวงสี่ภาค เป็นต้น ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน พรอ้มการแสดงอันตระการตา ขับร้องโดยนักร้อง ดาวค้างฟ้า พรศุลี-เตือนศักดิ์ และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ และสุปาณี พุกสมบุญ นักร้องยุคบุกเบิกของวงสุนทราภรณ์
 
          บัตรจำหน่ายราคา ๘๐๐ บาท ๑,๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ / ๓,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาท (ชั้น ๑) มีวางจำ หน่ายที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั่วประเทศ หรือผ่านศูนยบ์ริการทางโทรศพัท์ โทร. ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖ หรือเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)