กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญคนไทยร่วมงาน “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ 24 ก.ย. 2561

          เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” และเชิญชวนคนไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและร่วมงาน "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” วันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรม และหัตถกรรม และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” แด่พระองค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัย นับเป็นเวลากว่า ๗๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีด้วยความผาสุกร่มเย็น
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดงาน "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๑.นิทรรศการ "อัครศิลปิน” ถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากสาขา ที่แสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กว่าศิลปินทั้งปวง ๒. นิทรรศการ "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ และคัดเลือกมาฉายให้ประชาชนได้ชม จำนวน ๑๐ เรื่อง ๑๐ วัน จากสุดยอดภาพยนตร์ไทยทั้งหมด ๗๐ เรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙” โดยภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๙ ช่วงเวลาแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๗๐ ปี
 
          สำหรับสุดยอดภาพยนตร์ไทยซึ่งจัดฉายให้ชมฟรีตลอดทั้ง ๑๐ วัน ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ สยามพารากอน อาทิ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม ๓. นิทรรศการ "สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” ที่ศิลปินในวงการได้สร้างสรรค์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองและผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมี แบ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง ๑๐ เพลง และเพลงไทยสากล ๑๐ เพลง จาก ๓๙๘ เพลง ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมและคัดเลือกให้เป็น "สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” ๔.นิทรรศการ "สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาล ๙” ที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการดำรงสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในจำนวน ๑๘ เรื่อง จาก ๙๙ เรื่อง เช่น สี่แผ่นดิน ผู้ชนะสิบทิศ สายโลหิต คู่กรรม อยู่กับก๋ง ทองเนื้อเก้า
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)