กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 21 ก.ย. 2561

          วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้แทนชุมชนตะพานหิน เข้ารับมอบหมาย รับรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ( Effective Change) ระดับดี จากโครงการถนนสายวัฒนธรรม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมีสวนร่วมในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นการเปิดระบบราชการในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงระดับความร่วมมือ (Collaboration) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องแกรด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)