กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญร่วม ๒ สร้าง ๑ ลด กับโครงการ “หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา” สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สังคมไทย

วันที่ 14 ก.ย. 2561

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าว "โครงการ หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา” รณรงค์การใช้หรีดหนังสือเพื่อสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ "สร้างกุศล สร้างปัญญา ลดปริมาณขยะ”
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา เกิดขึ้นจากการตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม จากขยะดอกไม้สดของพวงหรีดในงานศพ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โครงการหรีดหนังสือ จึงเป็นการพลิกวิกฤติของปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเป็นโอกาสในการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางปัญญาต่อไปในระยะยาว
 
          ปัจจุบันจะพบว่ามีการรณรงค์ให้ใช้พวงหรีดทางเลือกมากขึ้น เช่น พวงหรีดผ้าห่ม พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดพัดลม พวงหรีดจักรยาน เป็นต้น ดังนั้นการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พัฒนาต้นแบบ "หรีดหนังสือ” เพื่อต่อยอดการใช้หนังสืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับวงการหนังสือ ก่อให้เกิดการสร้างนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในประเพณีงานศพ โดยสามารถเชื่องโยงการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในที่สุด
 
          โดยภาคีเครือข่ายที่ขอรับหนังสือจากโครงการ "หรีดอาลัย...ให้ปัญญา” ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา, กรมราชทัณฑ์, สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สสส. แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น และโรงเรียนทั่วประเทศกว่า ๑๒๐ โรงเรียน
 
          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหรีดหนังสือ และตัวอย่างการจัดหรีดหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการเสวนาพิเศษ "หรีดหนังสือ สร้างปัญญา ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัย” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย, นายจรัญ มาลัยกุล หัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)