กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๓๕

วันที่ 6 ก.ย. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ ๕๑ ถนนลาดพร้าว ซอย ๘๐ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สิริรวมอายุ ๙๐ ปี
 
          โดยทายาทกำหนดตั้งศพสวดอธิษฐาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ และจัดพิธีฝังส่งวิญญาณ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
          สำหรับประวัติของเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป
 
          เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ มีผลงานประพันธ์เพลง ๑๐๐ กว่าเพลง เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปิน คนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับท่านมาก่อน และท่านยังอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อวงการดนตรีสากลของไทย โดยการเขียนตำราการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีมากหลายคณะ และช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาการ การเรียน การสอนโดยได้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ให้ความรู้ต่าง ๆ ให้กับทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๓๕
 
          ทั้งนี้ สามารถติดต่อทายาทได้ที่ นางลออวรรณ ศรีกรานนท์ ๐๘ ๑๘๖๙ ๘๙๙๙. (ภรรยา) นายภาธร ศรีกรานนท์ ๐๘ ๑๔๘๒ ๘๒๖๒ (บุตรชาย)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)