กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ร่วมกับจ.สุโขทัย เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน “ต้นทุเรียนพันธุ์จระเข้ยักษ์ จังหวัดสุโขทัย”

วันที่ 30 ส.ค. 2561

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน "ต้นทุเรียนพันธุ์จระเข้ยักษ์ จังหวัดสุโขทัย” โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมผู้บริหารส่วนจังหวัด และเครือข่ายเข้าร่วมงาน ณ บ้านห้วยตม หมู่ ๗ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย มีต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ คือ ต้นทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้ ที่บ้านห้วยตูม ศรีสัชนาลัย เป็นต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่า มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีอายุมากกว่า ๑๐๘ ปี จากประวัติของต้นทุเรียนต้นดังกล่าว น่าเชื่อว่า เป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของภูมิภาค ควรจะได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ และควรที่จะมีการขยายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภค และพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ต่อไป
 
          "จากความโดดเด่นของต้นทุเรียนต้นดังกล่าว จึงเป็นต้นทุนส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ณ จังหวัดสุโขทัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอดอัตลักษณ์ อันเป็นวิถีชีวิต ของชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป” รมว.วธ. กล่าว
 
          ด้านนายอำเภอศรีสัชนาลัย นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ เปิดเผยว่า โครงการเปิด "รุกข มรดกของแผ่นดิน” นี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา โดยเป็นต้นทุเรียนยักษ์ของอำเภอศรีสัชนาลัย มีอายุมากกว่า ๑๐๘ ปี มีประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาในครอบครัวของคุณสวัสดิ์ จันทร์สี เจ้าของทุเรียนต้นนี้ว่า บรรพบุรุษของคุณสวัสดิ์ขณะที่รับราชการทหารและออกลาดตะเวนใกล้กับชายแดนฝั่งประเทศพม่า ได้เจอลูกทุเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ หลังจระเข้ ตกอยู่ใต้ต้นทุเรียน เมื่อนำมาฉีกกินแล้ว พบว่า ทุเรียนลูกดังกล่าว มีกลิ่นหอม เนื้อในแน่นและมีสีเหลืองสวย รสชาติหวานมัน อร่อยถูกปาก บรรพบุรุษของคุณสวัสดิ์จึงได้นำเมล็ดของทุเรียนป่าต้นดังกล่าวมาปลูก และตั้งชื่อว่า "ทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้” ตามรูปพรรณสัณฐานของลูกทุเรียนที่ได้พบ ซึ่งทุเรียนต้นดังกล่าวได้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่า มีความสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวศรีสัชนาลัย
 
          นอกจากนี้ อำเภอศรีสัชนาลัย ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง ซึ่งการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และดำเนินโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างดี
 
          ภายในงานนอกจากจะได้เรียนรู้ข้อมูล ต้นทุเรียนพันธุ์จระเข้ ในนิทรรศการ รุกข มรดกของแผ่นดิน ยังได้ชมการสาธิตการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร จากกรมป่าไม้ พร้อมชมและชมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน น้ำสมุนไพร รวมถึงของที่ระลึกสินค้าทางวัฒนธรรมอีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)