กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างภาพยนตร์สาวเครือฟ้าอันโด่งดัง

วันที่ 13 ส.ค. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า นายแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๘.๐๕ ณ โรงพยาบาลรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. เนื่องจากหัวใจวาย สิริรวมอายุ ๑๐๐ ปี ๓ เดือน ซึ่งทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาอาภรณ์-พ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม. และมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอาภรณ์-พ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม. โดยทายาทได้เก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน และจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครูผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวงการภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของไทย ซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องของนายแท้ ประกาศวุฒิสาร สร้างเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพและความนิยมของประชาชน อาทิ เห่าดง ปาหนัน และสาวเครือฟ้า เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้
 
          ประวัติศิลปินพอสังเขป
          นายแท้ ประกาศวุฒิสาร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ได้ศึกษาการถ่ายภาพยนตร์กับขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ต่อมา ได้ริเริ่มสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย เสือดำ เสือใบ เสือมเหศวร ปาหนัน เห่าดง ฯลฯ และเรื่องสาวเครือฟ้า ซึ่งนายแท้ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ให้นำภาพยนตร์เรื่องสาวเครือฟ้า ฉายเพื่อทอดพระเนตรที่พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังสวนดุสิต ประกอบเสียงเพลงโดยนายแท้ ประกาศวุฒิสาร ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสผ่านท่านราชเลขานุการในพระองค์ว่า ให้พากย์โดยใช้คำพูดทุกอย่างให้เหมือนกับพากย์ให้ประชาชนชมในโรงภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องประสบความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพและความนิยมของประชาชน
 
          นายแท้ ประกาศวุฒิสาร เป็นผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์คนสำคัญคำหนึ่งของไทย ได้ริเริ่มนำวิธีสร้างภาพยนตร์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่มีคุณภาพสูงมาใช้ในเมืองไทย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ผลงานบุกเบิกการสร้างภาพยนตร์ยังเป็นที่ยกย่องของการภาพยนตร์ พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่นิสิต, นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติ และผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)