กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญเข้าร่วมประกวดตำส้มตำ คว้าเงินรางวัลรวมกว่า ๑ แสนบาท ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 31 ก.ค. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงนำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้ในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกล ยังส่งผลให้ประชาชนเหล่านั้นได้ประกอบอาชีพสุจริต มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมการผลิตและการใช้ผ้าไทย ซึ่งพระราชกรณียกิจเหล่านั้นส่งผลถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลายสาขา
 
          ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างมากๆ มากมาย รวมถึงการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ซึ่งส้มตำ เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังมีส่วนประกอบและวิธีทำที่ไม่ยุ่งยาก เป็นอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเส้นใยสูง อุดมด้วยวิตามินหลายชนิด จึงเป็นอาหารสุขภาพ ยอมนิยมของไทย ทั้งนี้ส้มตำได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประกวดส้มตำขึ้น เพื่อสร้างสีสันให้กับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยเฉพาะส้มตำ ทั้งในด้านสรรพคุณ ของส่วนประกอบที่ล้วนเป็นสมุนไพร คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการปรุงส้มตำให้มีรสชาติดี
 
          ทั้งนี้ การแข่งขันมี ๓ ประเภท คือ ๑) ตำไทย ๒) ตำปู–ปลาร้า ๓) ตำสร้างสรรค์ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ รสชาติ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ความสะอาดของอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย กระบวนการประกอบอาหาร การจัดแต่งจาน ความสวยงามและความสะอาดของเครื่องแต่งกาย รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลอื่นๆตามลำดับ
 
          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๕๘, ๐ ๒ ๖๔๕ ๓๐๗๔, ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๔ (ภายในเวลาราชการ) E-MAIL ADDRESS : sa๙.dcp@gmail.com และสภาวัฒนธรรมเขตทุกเขต ตามวัน เวลาราชการ โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

          ประกาศและใบสมัคร

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)