กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงความเข้าใจเกียวกับโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา และแนวทางปฏิบัติ และรูปแบบการจัดงานทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑-วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๐ เล่ม

วันที่ 18 ก.ค. 2561
 
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเที่ยววัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเราและแนวทางปฏิบัติ และรูปแบบการจัดงานทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑-วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)