กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตัวต้นจำปาขาว ต้นยางนา ๒ ใน ๖๓ ต้นไม้ โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 ก.ค. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดตัวต้นไม้ที่อายุ ต้นจำปาขาว ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี และ ต้นยางนา ที่มีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี เจ้าอาวาสวัดกลาง ท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีตำบลนครไทร่วมงาน
 
          วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานการเปิดงาน กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจรวบรวมข้อมูล ๒ ต้น คือ ต้นจำปาขาว อยู่ที่วัดกลาง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย และอีกต้นหนึ่งคือ ต้นยางนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย สำหรับต้นจำปาขาวและต้นยางนาเป็นต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีประวัติและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแห่งนี้ เอกลักษณ์ความโดดเด่นของต้นจำปาขาวและต้นยางนา จึงเป็นต้นทุนส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอดอัตลักษณ์อันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป
 
          จากนั้น นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการรักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ได้เล็งเห็นว่านอกเหนือไปจากมรดกภูมิปัญญาที่ได้แสดงออกผ่านภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน และงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแล้ว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ "ต้นไม้ใหญ่” จำนวนไม่น้อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ปูมหลังที่มีตำนานเรื่องเล่า และความเชื่อที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านานได้ที่สำคัญ "ต้นไม้” ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเป็นมรดกล้ำค่า ของชาติที่ก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ
 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดตัวต้นไม้ ๒ ใน ๖๓ ต้นของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ต้น จำปาขาวกับต้นยางนาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จัก แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีต กับปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เครือข่ายวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับต้นไม้ที่ทรงคุณค่า รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี บริเวณต้นจำปาขาว ได้แก่ พิธีบวงสรวงรุกขเทวดา ต้นจำปาขาว การสาธิตการทำภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวนครไทย ได้แก่ สาธิตการทอธง สาธิตการรักษา ดอกจำปา สาธิตการขยายพันธ์ต้นจำปาขาว สาธิตการทำชฎาหรือเทริดด้วยกระดาษ สาธิตดอกฝ้ายจันทร์บาน สาธิตบ่อเกลือพันปีนครไทย สาธิตการแทงหยวกประกอบแลแห่นาค สาธิตการตัดกระดาษพวงมาลัย สาธิตการจักสานไม้ไผ่และสาธิตประเพณีปราสาทผึ้ง เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับต้นไม้ การให้ความรู้การดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร และแจกต้นกล้าไม้มงคลแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวนครไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)