กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดให้บริการแล้วระบบจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย รองรับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ ๔.๐”

วันที่ 4 ก.ค. 2561

          วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวเปิดให้บริการระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (E-Booking) อย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง tccbooking.net ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ดูแลศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเปิดให้บริการมายาวนานกว่า ๓๐ ปี โดยมีหอประชุมที่ทันสมัยทั้งหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็กมีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีลานกลางแจ้ง อาคารนิทรรศการ และบริการทางการศึกษา เป็นต้น
 
          ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเข้ามาใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีระเบียบว่าด้วยการใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาการขอใช้สถานที่ต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่อาจจะล่าช้าไม่สะดวก และไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องวิถีชีวิตคนในสังคมยุคดิจิทัล
 
          นายวีระ กล่าวทิ้งท้ายว่า ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจใช้บริการจองสถานที่ โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผ่านช่องทาง tccbooking.net เพื่อช่วยเรื่องการจองสถานที่ได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงและทำรายการได้ด้วยตัวเองในทุกๆ เวลา และสถานที่ ทุกโอกาส ไม่มีวันหยุดราชการด้วยความสะดวก ที่สำคัญเป็นการอำนวยความโดยเฉพาะการลดขั้นตอนและปรับรูปแบบการดำเนินการให้รวดเร็วทันยุคสมัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล "ไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในโลกยุคดิจิทัล
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)