กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ปลุกเยาวชนสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์

วันที่ 27 มิ.ย. 2561

           นักเรียน เยาวชน กว่า ๔๐๐ คนร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม และเรียนรู้วรรณกรรมทรงคุณค่าผ่านการแสดงจาก ๓ คณะหุ่นกระบอก ในงานรัตนกวีสี่แผ่นดิน "สุนทรภู่” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า นับตั้งแต่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม นับเป็นคนไทยคนที่ ๕ และยังเป็นสามัญชนชาวไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในฐานะที่เราเป็นคนไทย ได้เรียนรู้และสืบทอดผลงานของท่านสุนทรภู่ทั้งด้านวรรณคดีและวรรณกรรม และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดงานวันสุนทรภู่ โดยได้เผยแพร่ผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย การจัดนิทรรศการรวมทั้งการสาธิตอาหารสี่แผ่นดิน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่จะได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญของชาติอีกท่านหนึ่ง อีกทั้งยังทำให้เกิดความซาบซึ้งกับวรรณคดีของไทย และยังสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการประพันธ์บทกลอน บทกวีต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนประสบแต่ความสุข ความเจริญ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม เป็นกำลังของชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดไป
 
          ด้าน นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนามสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอน ผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันสุนทรภู่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สำหรับกิจกรรมในปีนี้ นักเรียน เยาวชน จากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ โรงเรียนประชาบดี และโรงเรียนบ้านบางกะปิ รวมกว่า ๔๐๐ คน ได้ศึกษาชีวประวัติ ผลงาน สุนทรภู่ ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติ รัตนกวีสี่แผ่นดิน ต่อด้วยการแสดงที่ถ่ายทอดผลงานของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ประกอบไปด้วย การแสดงหุ่นละครรวม ๓ คณะ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยคณะบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทย,คณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์จูเนียร์ , คณะช่อชะคราม ต่อด้วยการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร โดย คณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์จูเนียร์ การแสดงหุ่นสาย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพ่อ (ฉบับจิ๋ว) โดยคณะช่อชะคราม
 
           ในภาคบ่ายยังมีการแสดง ชุด "จากสุนทรภู่ สู่สุนทรใจ” โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต โชว์ ชิม "ตำนานอาหารไทยสี่แผ่นดิน” โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ อาหารคาว ล่าเตียง / หมูโสร่ง อาหารว่าง กระทงทองไส้ไก่ / ขนมลืมกลืน และขนมไทยโบราณ บัวลอยเผือก / ซ่าหริ่ม นอกจากนี้ ยังให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับการแต่งกายตามวรรณคดี เพื่อให้มีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานงานวรรณศิลป์ของกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์อีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)