กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๕ นำการแสดงดนตรีคลาสสิก-นาฏศิลป์พื้นบ้านไทย ๔ ภาค เผยแพร่สู่สายตาชาวสวิส-ฝรั่งเศส

วันที่ 9 มิ.ย. 2561

          นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการแสดงดนตรีคลาสสิกและวัฒนธรรมไทย เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๙๕ แห่งการประสูติ ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาชาติ โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ตลอดจนข้าราชบริพาร และผู้เคยถวายงานในสมาพันธรัฐสวิส คณะทูตานูทูต ชาวสวิส และคนไทยที่พำนักอยู่ในนครเจนีวาเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 
          ผู้เข้าชมจำนวนกว่า ๓๐๐ คน ต่างประทับใจกับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านไทย ๔ ภาค โดยชมรมเยาวชนรักษ์ศิลป์ ประกอบด้วย ฟ้อนขันดอก(ภาคเหนือ) ระบำกินรีร่อน(ภาคใต้) เซิ้งโปงลาง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การขับร้องบทเพลง ส้มตำ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และการแสดงชุดระบำเริงลีลา(ภาคกลาง) รวมทั้งการบรรเลงดนตรีคลาสสิคเครื่องดนตรี ๔ ชิ้น (quartet ) โดยนักศึกษา จากสถาบันกัลยาณิวัฒนา
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)