กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศรับสมัครประกวดเห่เรือ ชิงเงินรางวัลกว่า ๗๕,๐๐๐ บาท

วันที่ 12 มิ.ย. 2561
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒรธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดการเห่เรือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเกิดความรัก ชื่นชม ตระหนัก ในคุณค่าของวรรณกรรม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมด้านศิลปะการออกแบบเสียงทางวรรณกรรมด้านภาษาไทย
 
          ผู้ที่ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศ/รางวัลชมเชยจะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วย
 
         ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้ที่สถาบันปัญญ์สุข ตามเวลาราชการ หรือทาง http://www.culture.go.th ช่องข่าวประกาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัครประวัติพร้อมหลักฐาน ส่งไปที่ สถาบันปัญญ์สุข เลขที่ ๖๖/๗๓๘ หมู่บ้านนิศาชล ซอย ๑๔ ถนนบางแวก ๗๙ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข ๐ ๒๘๖๑ ๙๕๑๑-๒ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๑๖๓-๒๑๖๕ หรือส่ง e-mail napetch@yahoo.com , wsrispa@yahoo.com ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)