กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับสถานีวิทยุ จส.๑๐๐ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ๙ คนดี “๗ วัน ๗ ความดี” พร้อมติดตามผลงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๑๕ หน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยวินัยจราจร-น้ำใจไมตรี-ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 5 มิ.ย. 2561

          (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ จัดพิธีมอบรางวัลคนดีที่ทำความดีบนท้องถนน ในโครงการ "๗ วัน ๗ ความดี คนดีบนท้องถนน” โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลเชิดชู ๙ คนดีบนท้องถนน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เสียสละและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อผู้อื่นต่อไป พร้อมสร้างจิตสำนึกการทำดี ส่งต่อความมีน้ำใจไมตรีให้สังคม ในการนี้ คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีชื่นชมต่อ ๙ คนดี ที่ได้รับรางวัลว่า ทั้ง ๙ คน ถือเป็นแบบอย่างของการทำความดี แสดงถึงความมีน้ำใจไมตรีและจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานที่ช่วยสร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ งานในวันนี้ จึงเป็นการเผยแพร่การทำความดีและแบบอย่างของการประพฤติดีให้กับสาธารณะชนได้ประจักษ์ ในส่วนของการสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง การเสริมสร้างวินัยจราจรและน้ำใจไมตรีบนท้องถนน ทำให้ได้รับทราบข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ของการเสริมสร้างวินัยจราจร น้ำใจไมตรี รวมถึงมารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน อันจะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรบนท้องถนน รวมทั้งลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศอีกด้วย
 
          โดยในปีนี้มีผู้ที่ทำความดีและได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลใน ๗ เหตุการณ์ ได้แก่
          ๑. แท็กซี่พลเมืองดี นายวิทิต ด้วงจุมพล เก็บกระเป๋าผู้โดยสารบรรจุทองน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม และเงินสด รวมมูลค่าประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ
          ๒. แท็กซี่พลเมืองดี นายประวิทย์ ปั้นทอง ช่วยเหลือชาวต่างชาติพลัดหลง (หญิงชาวเอธิโอเปีย)
          ๓. พลเมืองดี นายไพบูลย์ ขำมาก (คนขับเรือ) และ นายทวีสิทธิ์ อุ่นสกุลสุข (คนดูแลท่าเรือวัดคลองเตยนอก) ช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำจะฆ่าตัวตาย บริเวณท่าเรือวัดคลองเตยนอก
          ๔. พลเมืองดี นางสาวเขมจิรา แซ่แต้ และ นาวสาวยุวธิดา วงษ์ศรี เก็บกระเป๋าของชาวไต้หวันส่งคืนผ่าน จส.๑๐๐
          ๕. พลเมืองดี นายวรชัย ดีสูงเนิน แจ้งผ่าน SOS จส.๑๐๐ ช่วยเหลือชายเป็นลมหมดสติขณะวิ่งออกกำลังกาย ณ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒
          ๖. พลเมืองดี นายจิระประทีป เพ็ชรจุ้ย แจ้งอุบัติเหตุผ่าน SOS จส.๑๐๐ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคง
          ๗. แท็กซี่พลเมืองดี นายพิเชฐ มาไกลพาคุณยายป่วยอัลไซเมอร์หลงทางกลับบ้าน
 
          นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ๑๕ ( MOU ) หน่วยงานลดอุบัติเหตุ ร่วมสัมมนาระดมความเห็น สรุปผลงานที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทาง การลดอุบัติเหตุ และสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยวินัยจราจร ในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยรวมถึงสถานการณ์จราจรเมืองไทย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างการจราจรที่ปลอดภัยบนท้องถนนของเมืองไทย
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ จส.๑๐๐ ได้เริ่มจัดทำโครงการ Give a big heart ขึ้นในปี ๒๕๕๙ โดยประชาสัมพันธ์เรื่องราวคนที่ทำความดีที่มีการแจ้งเรื่องราวผ่านทาง สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ และในปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ทำความดี ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณความดีของบุคคลเพื่อสร้างกำลังใจและเชิดชูเกียรติในการทำความดี ดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนตลอดจนเยาวชนรุ่นหลัง ได้เห็นความสำคัญของการทำความดีเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)