กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติ-เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๕ นำการแสดงดนตรีคลาสสิก-ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย เผยแพร่สู่สายตาชาวสวิส-ฝรั่งเศส

วันที่ 24 พ.ค. 2561

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ : การจัดการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๙๕ พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กว้างขวาง ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ศกนี้ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
          ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้แพร่หลาย ด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกขึ้น ส่งผลให้วงการดนตรีคลาสสิกเกิดการพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๙๕
 
          "กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) สถาบันกัลยาณิวัฒนา และทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อให้ทูตานุทูต เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ พระสหายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ นักธุรกิจ ผู้ที่เคยถวายงานในสวิส ชาวสวิส ชาวไทยและนานาชาติในนครเจนีวาและใกล้เคียงได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถและพระปณิธานของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น” ดร.ฉวีรัตน์ กล่าว
 
          การแสดงที่จะนำไปเผยแพร่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงเดี่ยวเปียโน และเปียโนสี่มือ โดยศิลปินระดับโลก Princess Caroline Murat และนายภูมิ พรหมชาติ นักเรียนทุนในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม Beau Rivage Hotel ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการแสดงอีก ๒ รายการ คือ การแสดงดนตรีคลาสสิกของนักดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน ๔ ภาคจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยชมรมเยาวชนรักษ์ศิลป์ ประกอบด้วย ฟ้อนขันดอก ระบำกีปัสเรนัง รำโก๋ยมือ และการแสดงชุดระบำเริงลีลา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก(WIPO) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ปราสาท d’Andert เมือง Andert-Condon สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
          รายละเอียดของการแสดงดนตรีคลาสสิก นายจุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นวาระสำคัญยิ่งที่ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ จะได้ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการร่วมจัดคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเทิดพระเกียรติ ขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นประเทศที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และพระราชวงศ์ของไทยทรงคุ้นเคย เป็นการแสดงที่จะมีโอกาสได้เชื้อเชิญให้ผู้ชาวไทยและต่างประเทศ ได้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา ดนตรี วรรณกรรม ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย นายจุมพจน์ เผยต่อว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เจ้าหญิงคาโรไลน์ มูร่าต์ Princess Caroline Murat นักเปียโนชื่อก้องชาวฝรั่งเศส ซึ่งเคยแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนมาแล้วทั่วโลก มีเชื้อสายจากราชวงศ์จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายงานและเคยแสดงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ มาแล้ว ๓ ครั้ง และยังเคยเดินทางมาแสดงดนตรีการกุศล ในประเทศไทยมาแล้ว โดยการแสดงที่จะมีขึ้น ณ นครเจนีวา นี้ จะเป็นการแสดงที่พิเศษและหาชมได้ยาก คือ เปียโนสี่มือ เป็นการแสดงร่วมกัน ของ เจ้าหญิงคาโรไลน์ มูร่าต์ กับ นักเปียโนรุ่นใหม่ไทยที่กำลังมาแรงในวงการดนตรีคลาสสิกระดับโลก คือ นายภูมิ พรหมชาติ ซึ่งเคยเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ ซึ่งการจัดการแสดงดนตรีคลาสสิกรายการพิเศษนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม Beau Rivage Hotel นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)