กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๓๒

วันที่ 7 พ.ค. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นายประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อเช้าวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๒๕/๕ หมู่ที่ ๑๖ หมู่บ้านบุษบา พุทธมลฑล สาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพณ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สิริรวมอายุ ๘๘ ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้น จะมีพิธีพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๔ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๔ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วม การบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย
 
          ประวัติโดยสังเขป
 
          นายประเวศ ลิมปรังษี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนดำรงตำแหน่งผู้ราชการจนดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สถาปนิก ๙) ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากร ในปัจจุบัน ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นจนได้รับการยกย่องจำนวนมากมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกลายไทยได้งดงามยิ่ง มีผลงานที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลงานเด่นๆ มีเช่น การออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธประทีป ณ มหานครลอนดอน พลับพลาพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวงพระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และบูรณะพระธาตุพนม เป็นต้น ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตัน (CLAYTON) ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ปัจจุบันได้ดำรงชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีผลงานชั้นเยี่ยมที่เป็นศักดิ์ศรีของชาติ
 
          นายประเวศ ลิมปรังษี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)