กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 พ.ค. 2561
 

 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ทาง Facebook "ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ๒” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐๒ - ๖๔๕ - ๔๖๐๐ ต่อ ๕๔๑๔ , ๕๔๑๓ , ๕๔๑๒
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)