กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ)

วันที่ 18 เม.ย. 2561

          วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม ๙๙ ปี ๙ เดือน
 
          โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๑๘ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
          สำหรับประวัติของนางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียน "แม่ท่า” ในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน
 
          นางส่องชาติ ชื่นศิริ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว จดท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำหลายรูปแบบ มีทั้งละครรำ ละครพันทาง และละครแบบหลวงวิจิตรวาทการ โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และระบำเบ็ดเตล็ดมากมายเกินกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอมาโดยตลอด ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์มาตลอด เป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)