กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ชวนประชาชนร่วมสงกรานต์แบบไทย-สงกรานต์กระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียน

วันที่ 3 เม.ย. 2561
 
          วธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ชวนประชาชนร่วมสงกรานต์แบบไทย-สงกรานต์กระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นร่วมกิจกรรมสงกรานต์แบบวิถีไทยและสงกรานต์อาเซียน อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย
 
          ๑. งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมฯ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นฯ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-การเล่นพื้นบ้าน การสาธิตอาหาร-ขนมในประเพณีสงกรานต์ เช่น ข้าวแช่ กาละแม ข้าวเหนียวแดง
 
          ๒. งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ระหว่าง ๑๒ - ๑๕ เม.ย. ๖๑ ณ ลานฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า สยามพารากอน (พิธีเปิด ๑๒ เม.ย. เวลา ๑๕.๐๐ น.) กิจกรรมเช่น สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ๙ องค์ นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตน้ำอบไทย การสาธิตดอกไม้บูชาจากเตยหอม
 
          ๓. งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าสยามสนุก” ณ สยามสแควร์ ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๑ (พิธีเปิด ๑๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลาน Hard Rock Cafe โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) ประกอบด้วย ขบวนแห่ สรงน้ำพระประจำวันเกิด การแสดงทางวัฒนธรรมและการกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงต่างๆ
 
          ๔. งานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ระหว่าง ๑๒ – ๑๕ เม.ย. ๖๑ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (พิธีเปิด ๑๓ เม.ย. เวลา ๑๔.๐๐ น.) ประกอบด้วย การสรงน้ำ-สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด นิทรรศการคุณค่าประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวง และคณะทูตานุทูต ชมการสาธิตกวนกาละแม/ข้าวเหนียวแดง ประเพณีกิน ๔ ถ้วย การทำข้าวแช่ การทำน้ำอบไทย การทำมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และการละเล่นไทยต่างๆ
 
          ๕. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดจัดงานสงกรานต์อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กำหนดจัดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เลย ระนอง บุรีรัมย์ สระแก้ว เชียงราย สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และ ศรีสะเกษ
 
          ๖. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๐ จังหวัด จัดการแสดงพื้นบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาล และขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในเทศกาลสงกรานต์จากทั่วประเทศ ชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ๑๐ โล่ (ดูรายละเอียด-ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ แฟนเพจ : ประเพณีสงกรานต์ 2561) สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๖๑ จะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ ๓๐๐ คน อีกด้วย นอกจากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ คือ หนังสือประเพณีสงกรานต์ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)