กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส”กระตุ้นประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์-วิถีวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทยนักประวัติศาสตร์-ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย-ผู้สร้าง-รอมแพง ผู้แต่งนวนิยาย ร่วมถ่ายทอดความรู้

วันที่ 16 มี.ค. 2561

          เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานเปิดงานเสวนา "ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” ว่า เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมต่อละครโทรทัศน์ดัง "บุพเพสันนิวาส” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศ และจากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ.ดำเนินการตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำรัส ให้รักษา สืบสาน และต่อยอด ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งละครเรื่องนี้ทำให้การท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คนนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคไปท่องเที่ยวไปถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก ส่งผลทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างดี
 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบาย 5 F ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย 1.อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4. มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณี สู่ระดับโลก (Festival) ซึ่งละครเรื่องนี้ ถือว่ามีความครบถ้วนตรงตามนโยบาย 5 F จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการเสนา "ย้อนรอยต่อยอด บุพเพสันนิวาส” เพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็ก นักเรียน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้และให้ความสำคัญศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกิน ที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไป
 
          ในเวทีการเสวนา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรกำลังจัดกิจกรรมชวน ออเจ้า นุ่งโจง ห่มสไบไปบ้านพี่หมื่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม สมัยอยุธยา เยี่ยมชมโบราณสถานตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ รอบ ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม นี้ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจจองจนเกินจำนวนที่รับได้ จึงกำลังพิจารณาจะเพิ่มรอบ หรือเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามรอย ซึ่งจะมีการขยายเส้นทางการนำชมจากอยุธยาถึงเมืองละโว้ หรือลพบุรี ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์เพิ่มขึ้นด้วย และยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมสถานที่สำคัญๆฟรี หากแต่งกายชุดไทยมาเข้าชม
 
          นอกจากนี้ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ร่วมด้วย นายคเณษ นพณัฐเมทินี ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและอาหารไทย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการแต่งกายและอาหารการกินในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสืบทอดมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์ละคร บุพเพสันนิวาส นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงการสร้างสรรค์ละครจนได้รับความนิยมกันทั้งบ้านทั้งเมือง พร้อมกันนี้ รอมแพง (นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา) ผู้แต่งนวนิยายบุพเพสันนิวาส ร่วมเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในแต่งนวนิยายบนเวทีเสวนาด้วย ซึ่งดำเนินรายการเสวนาโดย นายอนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
          ภายในงานยังมีการแสดงเพลงเรือ ชุด "เพลงเรือ กรุงเก่า เล่าขาน สานต่อความเป็นไทย” ตอน บุพเพสันนิวาส โดยคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ พร้อมกิจกรรมออกร้านอาหารยอดนิยมต่างๆ เช่น มะม่วงน้ำปลาหวาน ขนมไทย โดยให้ผู้ร่วมงานได้ใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารอย่างสนุกสนาน การเสนาในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้เข้าใจและเห็นความสำคัญที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ พร้อมต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)