กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นครูผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน ราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 23 ก.พ. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า นายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๓๕ น. ณ บ้านพักเลขที่ ๔๗ ซอยสุจริต ๑ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ เนื่องจากโรคชรา สิริรวมอายุ ๘๔ ปี
 
          โดยทางญาติได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๕/๑ วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยทางญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๕๐ วัน และและจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
 
          ถือเป็นการสูญเสียครูผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน โดยเฉพาะแสดงเป็นตัวยักษ์สำคัญที่สามารถใช้ท่ารำมีอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว และมีกระบวนท่ารำที่งดงาม ทุกครั้งที่นายราฆพ โพธิเวส แสดงโขนก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ สำหรับประวัติของ นายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ ท่านเป็นผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน โดยเฉพาะแสดงเป็นตัวยักษ์สำคัญ และแสดงท่ารำมีอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว และมีกระบวนท่ารำที่งดงาม เมื่อมีการแสดงครั้งใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างยิ่ง จากความสามารถ ดังกล่าว จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับการต่อท่ารำเพลงหน้า พาทย์องค์พระพิราพ ในพระราชพิธีพระราชทานครอบผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน นอกจากนี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเป็นนักแสดง เป็นอาจารย์สอนศิลปะโขน เป็นผู้กำกับการแสดงโขน และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงโขนให้กับสถาบัน ต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ และแพร่หลาย ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ ได้แก่การแสดงละครพันทาง และต่อท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ท่านจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยสามารถติดต่อทายาท นางธนิฏฐา โพธิเวส ๐๘ ๑๕๔๔ ๑๕๙๑ (บุตรสาว)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)