กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญสัมผัสงานศิลปะระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ

วันที่ 9 ก.พ. 2561
 

 
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จุดประกายงานศิลป์ให้เด็ก เยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ สัมผัสประสบการณ์งานศิลปะระดับโลก โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Thai Art Council USA) และสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทย สู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ ปรัชญาในการทำงานศิลปะ ของฐาปนันดรศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ สู่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดแสดงนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ศกนี้
 
          งานศิลปะที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย งานจิตกรรม งานสื่อผสม โดยศิลปินนานาชาติ จากสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๐ คน ได้แก่ Anna Friesen, Boon Yen Cho, Edem Elesh, Gary Kious, James Finnegan, Josh Friedman, Jung Yeun Shin, Kaoru Mansour, Kathy Sook Kim and Lore Eckelberry ร่วมกับนายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย จำนวน ๘ คน ได้แก่ นายกมล ทัศนาญชลี, นายทวี รัชนีกร, ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง, นายธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี และนายปัญญา วิจินธนสาร และยังมีผลงานของนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ร่วมแสดงให้ชมในงานนี้ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)