กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง VIP พร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓ คัน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน )เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปดูงานที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

วันที่ 6 ก.พ. 2561
 
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง VIP พร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓ คัน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน )เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปดูงานที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)