กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันที่ 2 ก.พ. 2561

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่าศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ที่บ้านพัก สิริรวมอายุ ๙๗ ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้น มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยผู้เสียชีวิตแจ้งความประสงค์ขอบริจาคร่างกายให้คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า นอกจากสวธ.จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
          ประวัติโดยสังเขป
 
          ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานคร ท่านได้เริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ ๕ ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติ เพลงตำรา คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่าง ๆ ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ท่านสร้างสรรค์ผลงานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยา แก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 
          ผู้ที่จะไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ติดต่อเพิ่มเติมได้กับ คุณกัมปนาท กุศลาสัย (บุตรชาย) โทร ๐๘๖ ๗๘๗๘๗๑๓
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)