กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
สัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 22 ม.ค. 2561
 
-สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ /ใบเสนอราคา /รายละเอียดและข้อกำหนด /ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /ใบราคากลาง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)